Supaul District

 

 HQ   Supaul
Area 2,420 sq. kms.
Population Total  13,42,841 Rural  12,51,309 Urban  91,532  
SC Population Total 2,07,782 Rural 1,97,573 Urban 10,209  
ST Population Total 3,962 Rural 3,873 Urban 89  
Sub Divisions Supaul, Birpur, Nirmali, Tribeniganj.
Blocks Supaul, Triveniganj, Pipara, Marauna, Kishunpur, Raghopur, Nirmali ,Basantpur, Chhatapur, Saraigarh, Bhaptiyahi, Pratapganj.
Agriculture Paddy.
Industry ..
Rivers Kosi.

Return