Saran District

 

 HQ   Saran (also known as Chapra)
Area 2,641 sq. kms.
Population Total  25,72,980 Rural  23,38,624 Urban  2,34,356  
SC Population Total 3,01,306 Rural 2,77,217 Urban 24,089  
ST Population Total 3231 Rural 2945 Urban 286  
Sub Divisions Chapra, Marhawrah, Sonepur.
Blocks Chapra, Manjhi, Dighwara, Rivilganj, Parsa, Baniapur, Amnaur, Taraiya, Sonepur, Garkha, Ekma, Dariyapur, Jalalpur, Marhaura, Masarakh, Maker, Nagra, Panapur, Eisuapur, Lahladpur, Jantabazar.
Agriculture Paddy, Wheat, Sugar Cane.
Industry Sugar Factories.
Rivers Ganga, Ghaghra, Gandak.

Return