Gaya District

 

 HQ   Gaya
Area 4,976 sq. kms.
Population Total 26,64,803 Rural 23,08,908 Urban 3,55,895  
SC Population Total 7,88,293 Rural 7,45,037 Urban 43,256  
ST Population Total 1,468 Rural 1,082 Urban 386  
Sub Divisions Gaya Sadar, Neemchak, Bathani, Sherghati, Tekari.
Blocks Atri, Belaganj, Mohanpur, Konch, Barachatti, Manpur, Gurua, Tekari, Imamganj, Gaya, Sadar, Wazirganj, Fatehpur, Paraiya, Sherghati, Bodh Gaya, Khizarsarai, Amas, Dumaria, Bankey Bazar, Dobhi, Tankuppa, Nimchakbathani, Guraru, Muhra.
Agriculture Paddy, Wheat, Potato, Lentils.
Industry Oil Mills, Sugar Factory, Lac, etc.
Rivers Phalgu.

Return